Dağıtık Sistemler İçin Görüntü İşleme Web Servisi Uygulaması

Recep April 28, 2012
0 people like this post

ÖZET-çe

Uygulama,  servis odaklı mimariye (SOA) dayalı dağıtık görüntü işleme sistemini ortaya koymaktadır. Amacımız, görüntü işleme programlarını web servis olarak paketleyip, son kullanıcılar ve diğer dağıtık sistemler tarafından uzaktan erişilebilir hale getirmektir. Önerilen SOA mimarisi; Java Teknolojileri, Netbeans Web Servis kütüphaneleri ve Matlab kullanarak oluşturulmuştur. Görüntü işleme fonksiyonları, (Kenar bulma gibi) Matlab tarafından sunulur ve ilgili fonksiyonlar web servisler olarak paketlenir. Ayrıca, önerilen görüntü işleme web servislerinin kolay ve etkileşimli biçimde kullanılabilmesi için GUI geliştirilmiştir. Sistem sadece arayüze sahip son kullanıcılar tarafından değil, aynı zamanda diğer servisler tarafından da kullanılabilir. Önerilen sistemin etkinliği bazı test senaryolarıyla değerlendirilmiştir.

http://www.iste-c.net/

Full_Paper_Report

( 1054 )

  • 0
  • 334

Leave your comment